Puppyklas:
St. Rombouts Mechelen; VB (1e plaats)
  Lovaniumtrofee: VB (1e plaats)
Eurodog Kortrijk: VB (1e plaats)
Jeugdklas:
Brussels dog show; uitmuntend (1e plaats)
  KKK: uitmuntend (1ste plaats)
  Flanders dogshow; uitmuntend (1e plaats)